KÍNH CƯỜNG LỰC UỐN CONG

Thông số kỹ thuật của kính cường lực uốn cong

Kích thước tối đa kính 5mm 2200×2400 mm
Kích thước tối đa kính 6-12mm 2400×3600 (4200) mm
Kích thước nhỏ nhất 1000×1000 mm
Bán kính cong nhỏ nhất 5 – 6mm 1500mm
Bán kính cong nhỏ nhất 8 – 10mm 3000mm
Bán kính cong nhỏ nhất 12mm 4000mm
Danh mục: Từ khóa: