CỬA TRƯỢT CONG TỰ ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN

Cửa tự động mở cánh kính cong cũng cung cấp chiều mở rộng lớn hơn rõ ràng so với cửa tự động trượt phẳng để dễ dàng đi qua trong thời gian qua lại liên tục trong ngày.